مقدمه

استفاده از نورگيرهاي سقفي در سال هاي اخير افزايش داشته است؛ اين افزايش از آنجايي است که نورگيرهاي سقفي به فضاهاي داخلي زندگي مي‌بخشند و هم چنين از طريق جذب نور روز هزينه هاي انرژي را پس انداز ميکنند. سيستم هاي نورگير سقفي مي‌توانند به صورت يک دارايي بالقوه براي ساختمانها باشند و رضايت طراحان و ساکنين را تأمين کنند. نورگيرهاي سقفي با دارا بودن ويژگي هاي زير مي­توانند خدمات مهمي به محيط مصنوع (ساختمان ها) داشته باشند :

    -فراهم آوردن شرايط مناسب نورگيري براي فضاهاي داخلي

    -کاهش استفاده از نور مصنوعي به منظور ذخيره انرژي و کاهش بارالکتريکي در زمان‌هاي اوج مصرف زماني که با سنسورهاي کنترل کننده نور همراه باشند.

    -نيازهاي ارتباط ساکنين را با محيط بيرون تأمين مي‌کنند.

    -افزايش ايمني و امنيت با دارا بودن زمان زياد و قابل توجه نورگيري طبيعي

    -فراهم آوردن خروجي هاي اضطراري براي دود

ما اين دستور العمل ها را براي کمک به شما در استفاده از نورگيرهاي سقفي به منظور دستيابي به بالاترين بازدهي در ساختمان هاي تجاري و صنعتي تهيه کرده ايم. اين قواعد راهکار و فرصت ها را براي ذخيره انرژي و پيشنهادات طراحي نور پردازي مناسب در بحث نورگيري هاي سقفي بيان مي کنند. همچنين نحوه ترکيب و به کار گيري نورگيرهاي سقفي با ساير اجزاء ساختمان بررسي مي‌شوند.

اين مجموعه نحوه‌ي محاسبه انرژي مورد نياز و نحوه حفظ آن را نشان داده و در نهايت به شما کمک مي کند که چگونه از خطاهايي اجتناب کنيد که مي توانند ارزش طراحي  را در کار شما کاهش دهند.

اين دستور العمل ها در درجه اول براي تجهيزات نورگيرهاي سقفي هستند به گونه اي که نورگيري يکپارچه را براي ساختمان‌هاي تجاري و صنعتي فراهم ‌کنند. اين دستور العمل ها براي به کارگيري نورگيرهاي سقفي و اجزاي توليد شده در کارخانه که در صنعت استفاده مي شوند کاربرد دارند. اين تجهيزات به «واحدهاي نورگير سقفي» شناخته مي‌شوند. اين نورگيرها معمولا ساده، مستطيلي و يا خطي بوده که مي‌توان با خلاقيت آن ها را تقريبا براي هر مدل طراحي به کاربرد.

اکثر قواعد نورگيري طبيعي که در اينجا بيان مي‌گردند براي به کارگيري در ساختمان هاي مسکوني نيز قابل استفاده مي‌باشند. البته معيار هاي انرژي در خانه ها نسبت به بناهاي بررسي شده در اين دستور العمل متفاوت می باشد. به طور مشابه آنچه بيان شد نورگيرهاي سقفي آتريوم و ساير فضاهاي بزرگ مقياس از نکات و مسائلي فراتر از آنچه در اينجا بيان مي شود را برخوردارند. خواننده به مطالعه مباحث تخصصي تر و ابزارهاي محاسباتي پيشرفته تر از آنچه در اينجا بيان ميگردد دعوت ميشود.

   - نورگيرهاي سقفي چگونه کيفيت ساختمان ها را افزايش ميدهند؟

نورگيرهاي سقفي از مهم ترين و قديمي ترين منابع جهاني نور که همان خورشيد و آسمان هستند براي وارد کردن نور طبيعي به ساختمان ها استفاده مي کنند. نور طبيعي روز فوايد بسياري براي ساختمان ها و ساکنين آن ها دارند. در ابتداي روز سطح نور مي تواند به افراد و فعاليت هايشان در ساختمان ها روشنايي ببخشد. بر اساس طراحي سيستم نورگير سقفي، نور روز مي‌تواند به صورت يکپارچه در مساحت زيادي پخش شده و يا براي انجام فعاليت هاي خاصي متمرکز شود. نورپردازي طبيعي(در اينجا منظور نورگيري سقفي) براي بسياري از انواع ساختمان ها يک تکميل کننده کاربردي در کنار نورپردازي مصنوعي است. 

فراتر از روشنايي ، نور روز کمک مي‌کند تا ساختمان ها براي افراد ساکن آن جذاب تر باشند. اين نورگيرها بخشي از کيفيت زندگي جاري در محيط بيرون را به فضاهاي داخلي مي آورند. حرکت خورشيد و ابرها در آسمان محيط، نور جذابتري را نسبت به نور ثابت مصنوعي ايجاد مي‌کنند. تغييرات ميزان درخشندگي و رنگ نور در فرآيند نورگيري طبيعي احساس خوشايندي را در افراد و ساکنين ايجاد مي‌کند. نورگيرهاي سقفي همچنين مي‌توانند ظاهر طراحي فضاها و جزئيات معماري را ارتقاء دهند. يک منبع نور طبيعي و همواره در حال تغيير اشکال مختلفي را در محيط ايجاد کرده و به افراد کمک مي‌کند تا اشکال، رنگ ها و بافتهاي محيط را بهتر درک کرده و لذت ببرند. نور روز همچنين به رشد گياهان در فضاي داخلي و  به جريان انداختن زندگي در ساختمان ها کمک مي‌کند.

به دلايلي که ذکر شد و همچنين موارد بيشتري، نورگير هاي سقفي يک امکان مطلوب براي ساختمان ها بوده که باعث مي شوند مردم حس خوبي نسبت به محيط زندگي داشته و از لحاظ روحي شرايط بهتري داشته باشند. يک مزيت ديگر اين نورگيرها افزايش قيمت تمام شده اجاره و فروش ساختمان هاست.

زماني که در مورد فوايد نورگيرهاي سقفي پرسش مي‌شود، يک آمارگيري تصادفي از افراد حرفه اي نشان مي‌دهد که قريب به اتفاق آنها «نور طبيعي» را به عنوان مهمترين ويژگي آنها بيان مي‌کنند. اين امر با نظر افرادي که معتقدند نورگيرهاي سقفي «نور بهتر»، «شرايط کاري مطلوب تر» ، « رنگ بهتر محيط» يا «زيبايي بيشتر» را فراهم مي‌کنند، تکميل مي‌شود. 82 درصد مجموع تمام افرادي که تصوير 1 را مشاهده کرده اند، افزايش کيفيت نورپردازي ساختمان ها را به عنوان مهمترين ويژگي نورگيرهاي سقفي نام برده اند.

تمام اين فوايد و مزيتها همچنين استثنائات خود را نيز دارند، اما با يک طراحي خوب مي‌توانيد از اشتباهات جلوگيري کنيد. نکاتي که طراح به هنگام طراحي سيستم هاي نورگير سقفي بايد مد نظر قرار داشته باشد شامل موارد زير است:

    -آسايش بصري و حرارتي

    -تغييرات روزانه و فصلي براي قابليت دسترسي به نور روز

    -جذب و هدر رفت گرما

    -هماهنگي با سيستم نور پردازي الکتريکي

    -انتخاب راهبرد کنترل نور روز

    -هماهنگي با سيستم سقف

    -هماهنگي با سيستم تهويه مطبوع

    -هزينه هاي تجهيزات و نياز در زمان اوج مصرف برق

    -تمهيدات سازه اي و ايمني

بخش هاي پيش رو به شما اطلاعات و ابزاري را براي طراحي مناسب و ارزشمند  سيستمهاي نور گير سقفي ارائه مي‌دهد که همچنين مي‌تواند به شما براي جلوگيري از اشتباهات کمک کند. با يک طراحي کارامد هر کسي برنده است: ساختمان شما ، ساکنين آن و خود شما.

به طور مشخص مهمترين نقش نورگيرهاي سقفي فراهم آوردن بهترين شرايط نورپردازي و بهبود شرايط بصري در ساختمان‌هايي است که نصب مي‌شوند تا به اين ترتيب ساکنين آن ساختمان ها تا حد ممکن پربازده و راحت باشند.

کمک به طراح و مالک ساختمان در شناخت و نحوه به کارگيري نورگيرهاي سقفي در ساختمان ها براي رسيدن به بالاترين ميزان بازدهي؛ جان مايه اصلي است. 

   - نورگيرهاي سقفي چگونه انرژي را ذخيره مي‌‌کنند؟

نورگيرهاي سقفي با فراهم آوردن نور مناسب روز در ساختمان ها موجب ذخيره انرژي شده و در نتيجه آن نورهاي الکتريکي هنگاميکه نيازي به آنها نيست مي توانند خاموش شوند.نورگير سقفي هزينه بالايي نداشته و نسبت به نورهاي مصنوعي در تهيه ميزان نور مشابه در فضا ، گرماي کمتري توليد مي‌کنند. بدين ترتيب با کاهش ميزان توليد گرما در ساختمان‌ها توليد شده به وسيله تجهيزات نوري مصنوعي مقدار نياز به سرمايش کاهش مي‌يابد.

نورگيرهاي سقفي هم ميتوانند به طور بالقوه ميزان بار گرمايشي در ساختمان را با اجازه خروج بيشتر گرما از سقف افزايش دهند، همچنين مي توانند ميزان بارهاي سرمايشي را با اجازه ورود بيشتر نور خورشيد افزايش دهند. ميزان بهينه و متعادل ذخيره انرژي نور و سرمايش ساختمان در مقابل افزايش نياز به بارهاي گرمايش و سرمايش تابع عمکرد و شرايط محلي اقليم در ساختمان است. بهرحال توان ذخيره انرژي بسيار مهم است. براي اينکه به شما ديد سريعي نسبت به ميزان اين ذخيره و صرفه جويي انرژي بدهيم، ميزان ذخيره انرژي را در تعدادي از ساختمانهاي معمولي را در منطقه لوس آنجلس بر اساس هزينه هاي انرژي سال 1998  وشرايط اقليمي منطقه San Bernardino و ساير فرضيات محاسبه کرديم.

يک مغازه معمولي خواربارفروشي مي تواند در حدود 16000 دلار در سال در قسمت هزينه هاي اجرايي يا 344 دلار بر متر مربع از راه انتخاب اندازه مناسب سيستم نور سقفي صرفه جويي کند. يک مدرسه ابتدايي معمولي مي‌تواند در حدود 7500 دلار در سال در هزينه ها يا 247 دلار بر متر مربع صرفه جويي کند. يک مرکز صنعتي تهيه و توزيع مي تواند در حدود 129 دلار بر متر مربع صرفه جويي ساليانه داشته باشد. اين اعداد بر اساس طراحي ، عملکرد، شرايط اقليمي و هزينه هاي انرژي به طور قابل توجهي تغيير مي‌کنند.

با در نظر گرفتن اين متغيرها انتظار مي رود ميزان صرفه جويي و ذخيره انرژي از راه نصب نورگيرهاي سقفي؛ عددي بين 800 دلار در مترمربع (عدد بالاي طيف) در ساختمان هاي داراي تهويه مطبوع با نيازهاي نورپردازي زياد و 5 دلار در متر مربع (عدد پايين طيف) براي ساختمانهاي معمولي (بدون سيستم تهويه خاص) با تجهيزات نيازهاي نورپردازي کم به دست آيد. (بر اساس قيمت هاي سال 1998)

نور پردازي سقفي به عنوان يک راهبرد نورپردازي براي ساختمان هاي يک طبقه با فضاهاي باز بزرگ به طور مشهودي مناسب است. اين ساختمان ها شامل فروشگاهاي بزرگ، سوپرمارکت ها ، مغازه هاي خواروبار فروشي، مدارس، ادارات يک طبقه ساختمان هاي صنعتي و کشاورزي، انبارها و مراکز توزيع کالا هستند.

 

با تشکر

آقای مهندس درازگیسو

و تیم تحقیق و توسعه

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!